« Ga "sparen" bij de Belastingdienst!»

Gepubliceerd op 14-02-2019

Heeft u al een voorlopige aanslag over 2019 binnen, heeft u voldoende spaargeld en moet u belasting (bij)betalen? Maak dan gebruik van de betalingskorting. Deze korting krijgt u van de Belastingdienst, is gebaseerd op de invorderingsrente (momenteel 4% op jaarbasis) en wordt berekend door de helft van de betalingsperiode te vermenigvuldigen met het percentage. Per saldo is dat 5 maanden, waardoor de korting circa (5/12 x 4% =) 1,7% van de te betalen belasting bedraagt. Dat is méér dan de rente die momenteel door banken op vrij opneembare spaartegoeden en kortlopende deposito’s wordt geboden. Op de bijlage ‘Betaalinformatie’ ziet u onder het kopje ‘Betaling in één keer’ hoe hoog uw korting is. U moet die zèlf aftrekken van het te betalen bedrag van de aanslag.

Betaal wel op tijd. Doet u dat niet, dan kunt u van de betalingskorting geen gebruik maken. Het volledige bedrag van de aanslag (min de betalingskorting uiteraard!) moet vóór het verstrijken van de eerste termijn — meestal eind februari — op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

Belfeld, februari 2019.

 

belastingdienst-1550158537.jpg