« Senioren-organisaties melden dat veel ouderen onetrecht geen toeslagen aanvragen.»

Gepubliceerd op 15-09-2018

Volgens seniorenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv laten ouderen veel geld liggen door geen toeslagen aan te vragen, waar ze vaak wel recht op hebben.

De organisaties hebben nu met cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in kaart gebracht hoeveel seniorenhuishoudens voldoen aan de voorwaarden van huur- en zorgtoeslagen, en het aantal huishoudens dat hier desondanks geen gebruik van maakt.

Daaruit komt naar voren dat 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers geen gebruikmaakt van het recht op huurtoeslag, Daarnaast laat 1 op de 10 huishoudens zorgtoeslag liggen.

In totaal gaat het om honderdduizenden ouderen, die mogelijk per huishouden duizenden euro’s laten liggen. Met name mensen die recent alleenstaand zijn geworden, een wat wisselend inkomen hebben en ouderen met een migrantenachtergrond lopen mogelijk toeslagen mis.

Plus Magazine schreef al eerder over vergeten miljoenen.

 

 

 

Belastingdienst-20Toeslagen-20crop-1537025493.jpg