« Aansprakelijkheid woningschuld betekent nog geen draagplicht»

Gepubliceerd op 31-08-2020

Voor samenwoners die 50/50 eigenaar zijn van hun huis en uit elkaar gaan, ontstaat de vraag wie door de bank op de hypotheekschuld kan worden aangesproken. Een tweede, net zo belangrijke vraag is of beide partners daarmee ook draagplichtig zijn voor de lening.

Interessant wordt deze vraag als bijvoorbeeld de ene partner zijn aandeel in het huis volledig heeft gefinancierd en de andere partner haar deel heeft betaald uit eigen middelen. Hoofdregel is dat beide partijen bij het aangaan van de hypothecaire lening voor die lening moeten tekenen. Elke bank eist het meetekenen door de partner waarmee die ook hoofdelijk aansprakelijk wordt. Echter, in gevallen zoals hiervoor genoemd betekent dat nog niet dat de partner die haar deel met eigen geld betaalde ook mede draagplichtig wordt voor de lening. Als er dan overwaarde zit in het na het beëindigen van de samenwoning verkochte huis, heeft zij recht op de helft van die overwaarde. De draagplicht blijft in hun onderlinge verhouding bij de partner die zijn deel in de aankoop met de lening financierde.
De les die hieruit kan worden getrokken is dat u de onderlinge verhouding het best kan vastleggen in een overeenkomst.

verrekenbeding-1598860801.png